REGIAE
Xunta de Galicia

Información sobre o seu edificio

Para coñecer se o seu edificio debe realizar a inspección técnica de edificios ou o estado actual no que se atopan as inspeccións presentadas, introduza a súa ubicación.

Todos Rexistrados

Listaxe edificios

Complete o formulario para realizar unha busca

Provincia
Concello
Enderezo
Ano construcción
Mapa

A información deste rexistro é a recollida dos datos de catastro, sen prexuizo que se poida acreditar outra data de antigüidade ante o concello, mediante algún dos documentos establecidos no artigo 4 do Decreto 61/2021 do 8 de abril.